Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Brehy.

Všeobecné oznamy

Pozvánka na valné zhromaždenieVytlačiť
 

Výbor Pozemkového spoločenstva urbársky a zemiansky spolok Tekovská Breznica Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia  - čiastkovej schôdze spoločenstva, ktorá sa bude konať dňa 19.08.2016 v zasadačke Obecného úradu Tekovská Breznica o 17.00 hod.. Prezentácia od 16.30 hod. a na zasadnutie zhromaždenia - čiastkovej schôdze, ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu Tekovská Breznica dňa 21.08.2016 o 14.00 hod.. Prezentácia od 13.30 hod..

Program:

1.   Otvorenie

2.   Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.   Správa mandátovej komisie

4.   Správa predsedu spoločenstva

5.   Správa predsedu dozornej rady

6.   Správa pokladníka spoločenstva

7.   Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015

8.   Návrh rozpočtu na rok 2016

9.   Voľby do orgánov spoločenstva

10. Správa volebnej komisie

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

V prípade, že sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, môžete sa nechať zastupovať rodinným príslušníkom alebo iným spolupodielnikom spoločenstva. V prípade, že nemáte koho splnomocniť na zastupovanie, prosíme Vás, aby ste splnomocnili predsedu spoločenstva p. Ing. Jaroslava Škvarku, nar. 5.4.1955, bytom Nábrežná 1149/5, 968 01 Nová Baňa, aby Vás zastupoval na schôdzi, aby sme boli uznášania schopní. Vzor plnej moci je na internetovej stránke obce Tekovská Breznica a je prílohou tejto pozvánky. Vyplnené a podpísané splnomocnenie môžete odovzdať do 19.8.2016 na Obecnom úrade v Tekovskej Breznici, alebo členom výboru a predsedníčky dozornej rady. Člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z uvedených čiastkových schôdzí.

V prípade nejasností sa informujte na tel. č: 0905417810.

Súbor na stiahnutie SPLNOMOCNENIE.docx SPLNOMOCNENIE.docx (11.1 kB)

 
 

Splav netradičných plavidielVytlačiť
 


 
 

Zber separovaného odpadu v 2. polroku 2016Vytlačiť
 


 
 

Zmenené úradné hodiny od 01.04.2016Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 01. apríla 2016 sú na Obecnom úrade v Brehoch zmenené úradné hodiny, vo štvrtok bude predĺženie úradných hodín od 7,30 hod. do 17.00 hod. a v piatok skrátenie úradných hodín od 7.30 hod. do 14.00 hodiny.

 


 
 

Evidencia hrobových miest.Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, ktorí  ešte nenahlásili na Obecnom úrade v Brehoch hrobové miesto o ktoré sa starajú, aby tak urobili do konca apríla. 

Každý hrob je označený číslom, čo uľahčuje vyhľadávanie v evidencii hrobových miest. Údaje nám môžete nahlásiť osobne, telefonicky alebo emailom na  obecný úrad, kontakt je zverejnený v sekcii kontakty.

Nahláste nám číslo hrobového miesta, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu nájomcu.  Po dokončení databázy budú nájomcom zasielané nové nájomné zmluvy.


 
 

Stravovanie pre dôchodcov v školskej jedálni.Vytlačiť
 

Oznamujeme dôchodcom, ktorí bývajú v obci Brehy a majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, že sa môžu nahlásiť na Obecný úrad v Brehoch na telefónnom čísle 045/6857008.

Cena stravnej jednotky je 2,22 €.

Dôchodcovia, ktorí sú mobilní, si chodia pre obedy osobne do školskej jedálne, pre nevládnych a invalidných dôchodcov robíme rozvoz obedov zdarma.


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Schránka pre občanov na podnety a príspevky.

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Brehoch je zriadená schránka, do ktorej môžete dávať Vaše príspevky do Brežských novín a tiež podnety a pripomienky k činnosti v našej obci. Schránka sa nachádza pri vchodových dverách Obecného úradu, oproti poštovej schránke.


 

Brežské noviny.

Oznamujeme občanom, že nové číslo Brežských novín nájdete v sekcii "Pre verejnosť > Brežské noviny". Zároveň Vám oznamujeme, že príspevky do nového čísla môžete poslať na mailovú adresu brezskenoviny@gmail.com   Ďakujeme...


 


Úvodná stránka