Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Brehy.

Všeobecné oznamy

VZN o organizácii miestneho referendaVytlačiť
 

V sekcii Zverejňovanie - Úradná tabuľa  sú zverejnené nasledovné dokumenty:

1. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

2. Záverečný účet obce Brehy za rok 2015

3. Komentár k záverečnému účtu ZŠ s MŠ Brehy za rok 2015

na pripomienkovanie.


 
 

ZMENA V ZBERE SEPAROVANÉHO ODPADU.Vytlačiť
 

Separovaný zber – zmena !

Oznamujeme občanom, že nastáva zmena v zbieraní a ukladaní komodít triedeného zberu odpadov, ako sú plasty, papier a sklo. Vytriedené zložky odpadov sa budú zbierať každá zvlášť a každá v inom termíne. Najbližšie termíny zberov týchto odpadov sú nasledovné :

Plasty - 5. mája 2016 (štvrtok), 2.júna 2016 (štvrtok)

Sklo - 16. mája 2016 (pondelok), 13.júna 2016 (pondelok)

Papier - 26. mája 2016 (štvrtok), 23.júna 2016 (štvrtok)

Ďaľšie termíny zberov odpadov Vám vopred oznámime.


 
 

Zmenené úradné hodiny od 01.04.2016Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 01. apríla 2016 sú na Obecnom úrade v Brehoch zmenené úradné hodiny, vo štvrtok bude predĺženie úradných hodín od 7,30 hod. do 17.00 hod. a v piatok skrátenie úradných hodín od 7.30 hod. do 14.00 hodiny.

 


 
 

Evidencia hrobových miest.Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, ktorí  ešte nenahlásili na Obecnom úrade v Brehoch hrobové miesto o ktoré sa starajú, aby tak urobili do konca apríla. 

Každý hrob je označený číslom, čo uľahčuje vyhľadávanie v evidencii hrobových miest. Údaje nám môžete nahlásiť osobne, telefonicky alebo emailom na  obecný úrad, kontakt je zverejnený v sekcii kontakty.

Nahláste nám číslo hrobového miesta, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu nájomcu.  Po dokončení databázy budú nájomcom zasielané nové nájomné zmluvy.


 
 

Stravovanie pre dôchodcov v školskej jedálni.Vytlačiť
 

Oznamujeme dôchodcom, ktorí bývajú v obci Brehy a majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, že sa môžu nahlásiť na Obecný úrad v Brehoch na telefónnom čísle 045/6857008.

Cena stravnej jednotky je 2,22 €.

Dôchodcovia, ktorí sú mobilní, si chodia pre obedy osobne do školskej jedálne, pre nevládnych a invalidných dôchodcov robíme rozvoz obedov zdarma.


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Schránka pre občanov na podnety a príspevky.

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Brehoch je zriadená schránka, do ktorej môžete dávať Vaše príspevky do Brežských novín a tiež podnety a pripomienky k činnosti v našej obci. Schránka sa nachádza pri vchodových dverách Obecného úradu, oproti poštovej schránke.


 

Brežské noviny.

Oznamujeme občanom, že nové číslo Brežských novín nájdete v sekcii "Pre verejnosť > Brežské noviny". Zároveň Vám oznamujeme, že príspevky do nového čísla môžete poslať na mailovú adresu brezskenoviny@gmail.com   Ďakujeme...


 


Úvodná stránka