Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

DFS Brežanček

FOLKLÓRNY SÚBOR BREŽANČEK

DFS Brežanček si postupne získava „stratenú“ popularitu, deti sa veľmi radi stretávajú a ich rady v tomto kolektíve sa pomaly rozrastajú. V roku 2013 sme mali len 9 členov a v roku 2015 je prihlásených 17 detí. No a s takýmto počtom sa dá už aj zostaviť lepší program.

 

2014

9. 3. 2014 sme vystúpili v kultúrnom dome v Brehoch pri príležitosti uvítania detí do života s programom „Krstiny“ s počtom detí 13. V mesiaci marec sme začali nacvičovať program s názvom „Ľúbi – neľúbi“.

Dňa 12. 4. sa v kultúrnom dome v Brehoch konali veľkonočné tvorivé dielne a DFS Brežanček tu mal verejnú skúšku nového programu a zúčastnilo sa jej 11 detí.

30. 4. sme už s nacvičeným programom vystúpili pri príležitosti stavania mája v centre našej obce a 11. 5. 2014 v kultúrnom dome pri príležitosti Dňa matiek.

8. 6. DFS Brežanček vystúpil so svojim svadobným programom „Ľúbi – neľúbi“ na DFF Pod Inovcom na amfiteátri vo Veľkej Lehote a 9. 8. 2014 na brežských remeselných dvoroch v obci Brehy.

V novom školskom roku sme začali precvičovaním scénky na svadbu a 24. 10. 2014 sme vystúpili pri oslavách jubilantov v našej obci a dňa 26. 10. pre všetkých našich starších spoluobčanov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Týchto vystúpení sa zúčastnilo 11 detí.

No a už nás čakala príprava na Vianoce. Nacvičili sme pekný vianočný program s názvom „Od Ondreja do Nového roka.“ Program o vianočných zvykoch, koledách, vinšoch a vianočných hrách mal veľký úspech hlavne u seniorov v domovoch dôchodcov v Novej Bani a vo Veľkej Lehote, kde sme sa predstavili dňa 18. 12.2014 a potom aj 20. 12. na školskej vianočnej besiedke. Cestou z domova dôchodcov sme sa zastavili na obecnom úrade v Brehoch, kde sme starostovi obce a pracovníčkam OÚ zaspievali koledy, zavinšovali a deti dostali sladkú odmenu.

 

2015

30. 3. sme vystúpili v KD v Brehoch so scénkou „Ľúbi – neľúbi“ pri príležitosti Dňa učiteľov. Tohto vystúpenia sa zúčastnilo 12 detí. Deti prišli a potešili svoje pani učiteľky a pánov učiteľov aj napriek tomu, že mali práve v tento deň udelené voľno.

30. 4.  sa Brežanček  predstavil s programom „Staviame my máje“ a tohto vystúpenia sa zúčastnilo 14 detí.

Premiéru programu s názvom „Na jarmoku“ sme mali dňa 10. 5. 2015 v KD v Brehoch na Deň matiek, kde vystúpilo 13 detí. Táto scénka bola pre deti dosť náročná, ale deti sú veľmi šikovné a podarilo sa nám to zvládnuť veľmi dobre a s veľkým úspechom sme sa dňa 7. 6. 2015 zúčastnili veľkého podujatia, na detskom folklórnom festivale Pod Inovcom vo Veľkej Lehote s počtom detí 17.

Školský rok 2014/15 sme zavŕšili 11. 6. v kultúrnom dome posedením so starostom obce Ing. Jurajom Tencerom, ktorý deťom kúpil zmrzlinu a poďakoval sa im za vzornú a úspešnú reprezentáciu obce Brehy.

V novom školskom roku 2015/2016 sme znovu vystúpili už tradične v októbri, najprv pre jubilantov dňa 4. 10. 2015 s počtom detí 15 a potom 25. 10. 2015 pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. S programom „Na jarmoku“ sa predstavilo 15 detí.

V novembri OZ Brežan, Senior klub Idea a obec Brehy usporiadali peknú a milú akciu Páračky, ktorej sa zúčastnilo aj niekoľko dievčat z DFS Brežanček a veľmi sa im to páčilo. No a v priebehu mesiaca november sme začali nacvičovať vianočný program spojený s betlehemskou hrou.

Keďže v polovici decembra vedúca súboru ochorela a bola práceneschopná až do konca roka, museli sme naše tradičné vystúpenia v domovoch dôchodcov zrušiť. No deti boli veľmi milé a na veľkú radosť vedúcej si sami docvičili betlehemskú hru aj vinše a koledy a predstavili sa na vianočnej školskej besiedke dňa 22. 12. 2015.

 

Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať hlavne deťom, že sú súčasťou tohto kolektívu a tvoria výbornú partiu, za to, že sa chcú stretávať, nacvičovať nové programy a mnoho krát aj mňa posilňujú a povzbudzujú k ďalšej práci. Tiež ďakujem rodičom detí za spoluprácu, trpezlivosť. A samozrejme treba poďakovať aj vedeniu obce a vedeniu školy, ktorí sú nám vždy nápomocní, či už pri zabezpečení dopravy na vystúpenia, poskytovaní priestorov na skúšky a v neposlednom rade za nové kroje, ktoré sme dostali ako vianočný darček. Ďakujeme!

                                                                                      Dana Mokrá

 

 

2012 - 2014

 

Pred 40-timi rokmi v ZDŠ Brehy založila pani učiteľka Mgr. Mária Slosiarová folklórny krúžok, kde sa stretávalo 12 dievčat vo veku približne 13 -15 rokov. Dievčatá vystupovali pri príležitostných oslavách v rámci obcí Brehy a Rudno nad Hronom. Krúžok takto vystupoval asi tri roky a potom postupne sa začali pripájať aj chlapci a deti z mladších ročníkov a aj z materskej školy. Členstvo krúžku sa rozrastalo a tak aj jeho vystúpenia boli častejšie, až sa raz dostali na okresnú súťaž folklórnych súborov, ktorú vyhrali. A tu sa zrodil detský folklórny súbor Brežan. Kdesi v tlači nejaký novinár napísal článok o úspešnom detskom súbore Brežanček a tak asi 32 rokov súbor funguje pod názvom Brežanček a názov Brežan tak zostal pre folklórnu skupinu dospelých.

 Deti z Brežančeka od svojho prvého verejného vystúpenia vždy mali veľký úspech. Vyhrávali súťaž za súťažou, vždy boli na stupňoch víťazov, či už v okresných, krajských, ale aj celoslovenských kolách. Predstavili sa na rôznych folklórnych prehliadkach a festivaloch. Vystupovali v Likavke, Prešove, Detve či Východnej. Za dlhoročné úspechy a úspešnú reprezentáciu sa niektoré deti zúčastnili aj na Svetových dňoch mládeže či už v Bulharsku, západnom Nemecku, ba dokonca aj v Soule v Južnej Kórei, kde tiež úspešne reprezentovali svoju krajinu. Spolu s dospeláckou skupinou Brežan deti účinkovali vo filmovom dokumente „Odkaz hrnčiara z Brehov“, ktorý niekoľkokrát odvysielala Slovenská televízia. V 80 – 90 – tich rokoch minulého storočia mal detský folklórny súbor aj 60 členov a na vystúpenia sa robil výber tých najlepších tanečníkov či spevákov.

 

V súčasnosti sa podmienky zmenili. Niekoľko rokov bol súbor akoby zaniknutý, deti vystupovali len pri príležitostných obecných či školských akciách.  Súbor už nemá toľko členov ako kedysi.

Pred tromi rokmi (2011 – október)  na požiadanie obce a zakladateľky súboru, pani učiteľky Slosiarovej začala viesť súbor pani Dana Mokrá, ktorá veľmi chce, aby  sa pomaličky a postupne znovu rozrastal a tak aby sa obnovila tradícia kedysi tak úspešného detského súboru.

Súbor takmer vždy fungoval bez akéhokoľvek hudobného doprovodu a typické pre Brežanček je, že deti tancujú vždy bosé.

 

Absolvované podujatia:

 

V škole každoročne na vianočnej školskej besiedke a na konci roka na školskej akadémii

Detský folklórny festival Pod Inovcom vo Veľkej Lehote každoročne od roku 2012

2012 – folklórne slávnosti v Banskej Štiavnici  (v roku 2014 sa nekonali)

Príležitostné návštevy v domovoch dôchodcov a domovoch soc. Služby v Novej Bani a vo Veľkej Lehote (Vianoce, Deň matiek, Október- mesiac úcty k starším a pod.)

2013 – účasť na pozvaní na otvorenie letnej sezóny v kúpeľoch v Sklených Tepliciach, (boli sme pozvaní aj v roku 2014, ale pre školské výlety detí sme sa nemohli zúčastniť)

Príležitostné vystúpenia v obci – stavanie mája, tvorivé dielne, Vianoce u starostu – koledovanie, uvítanie detí do života a pod.


 


Úvodná stránka