Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Kontrolórka obce Brehy

Ing. Elena Ďurovičová Hlavná kontrolórka obce Brehy od 22.03.2018

Ing. Elena Ďurovičová

Adresa: Bzenica

Mobil: 0910 957 428

E-mail: e.durovicova@gmail.com


 

 

 

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon ”).

Tento zákon uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Týmto je v podmienkach obce Brehy – SMERNICA o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podávaných v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „ smernica ”).

V zmysle zákona a smernice je v obci zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Obec Brehy a ktorá v dobrej viere urobí podnet o páchaní protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie.

Podnet bez udania mena, priezviska a adresy sa považujú za anonymné.

Podnety možno podávať:

  1. Písomne zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením ” Neotvárať podnet pre hlavného kontrolóra ”,
  2. Ústne prostredníctvom zodpovednej osoby po predošlom ohlásení na dostupných kontaktných údajoch,
  3. Elektronicky 24 hodín denne na mailovú adresu: e.durovicova@gmail.com.

 


Úvodná stránka