Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materiály na OZ

Materiály na OZ dňa 26.07.2019

Breehy ČOV aglomerácia.PDF(479.7 kB)Breehy ČOV aglomerácia.PDF

Materiály na OZ dňa 28.06.2019

zdravie na tanieri.docx(12.1 kB)zdravie na tanieri.docx
Klačko GP.pdf(476.4 kB)Klačko GP.pdf
Klačko mapka.PDF(563.3 kB)Klačko mapka.PDF
Klačko žiadosť.PDF(6.5 MB)Klačko žiadosť.PDF

Materiály na OZ dňa 26.04.2019

PK na I. polrok 2019 -Brehy.doc(33 kB)PK na I. polrok 2019 -Brehy.doc
správa o KČ Brehy za rok 2018.doc(42 kB)správa o KČ Brehy za rok 2018.doc
Správa o NFK.docx(15.8 kB)Správa o NFK.docx
RO č.12-doplnené.PDF(476.7 kB)RO č.12-doplnené.PDF
SKM_C364e19041613540.pdf(749.2 kB)SKM_C364e19041613540.pdf
úpava medzipoložkovo_inf..PDF(279.3 kB)úpava medzipoložkovo_inf..PDF
žaloba na určenie.pdf(91 kB)žaloba na určenie.pdf
Majetkové zámena NB.docx(14.7 kB)Majetkové zámena NB.docx
Majetkové.docx(12.6 kB)Majetkové.docx
MFSR ZŠ Gastro.pdf(585.4 kB)MFSR ZŠ Gastro.pdf
Andante 4 2019.pdf(390.9 kB)Andante 4 2019.pdf
ENVIRO ČOV 1.etapa.pdf(750.3 kB)ENVIRO ČOV 1.etapa.pdf
Fa190063 Andante.PDF(386.5 kB)Fa190063 Andante.PDF
Katarína Polc žiadosť.pdf(233.8 kB)Katarína Polc žiadosť.pdf

Materiály na OZ dňa 22.02.2019

Položky 1-5 z 10
Kultúrne akcie na rok 2019.docx(15.2 kB)Kultúrne akcie na rok 2019.docx
Rozp.opatrenia za december.PDF(3.9 MB)Rozp.opatrenia za december.PDF
Smernica PDF.docx(66.4 kB)Smernica PDF.docx
Tlač knihy Medveď.docx(32.8 kB)Tlač knihy Medveď.docx
Položky 1-5 z 10

Materiály na OZ dňa 14.12.2018

Položky 1-5 z 11
Geometrák.pdf(917.7 kB)Geometrák.pdf
Položky 1-5 z 11

Materiály na OZ dňa 25.10.2018

Položky 1-5 z 6
List - zahustenie TS SSD.pdf(277.3 kB)List - zahustenie TS SSD.pdf
Ponuka_EnviroBK5_Brehy_Jablko.doc(385.5 kB)Ponuka_EnviroBK5_Brehy_Jablko.doc
Pre Obecné zastupiteľstvo v Brehoch.docx(0 B)Pre Obecné zastupiteľstvo v Brehoch.docx
Ziadosť o odkup. pozemku.pdf(1.3 MB)Ziadosť o odkup. pozemku.pdf
Položky 1-5 z 6

Materiály na OZ dňa 30.08.2018

Ďurtová GP.pdf(876.3 kB)Ďurtová GP.pdf
Ďurtová Marta žiadosť.pdf(172.4 kB)Ďurtová Marta žiadosť.pdf
Rozpočtové opatrenie 22 2018.pdf(243 kB)Rozpočtové opatrenie 22 2018.pdf

Materiály na OZ dňa 22.06.2018

Položky 1-5 z 7
Fa Mš za 5_2018.PDF(457.7 kB)Fa Mš za 5_2018.PDF
sprava audítora.PDF(1.5 MB)sprava audítora.PDF
Zmluva o dielo.doc(65.5 kB)Zmluva o dielo.doc
ZOD Brehy.doc(105.5 kB)ZOD Brehy.doc
Žiadosť - Rim.kat. cirkev.pdf(404.3 kB)Žiadosť - Rim.kat. cirkev.pdf
Položky 1-5 z 7

Materiály na OZ dňa 31.05.2018

FA Hliníkprofil.pdf(272.6 kB)FA Hliníkprofil.pdf
Obec Breh4.doc(41.5 kB)Obec Breh4.doc
RO 12.13.PDF(794.7 kB)RO 12.13.PDF

Materiály na OZ dňa 26.04.2018

Andante - Prerušenie prác.pdf(346 kB)Andante - Prerušenie prác.pdf
Fa Andante 180078.PDF(775.7 kB)Fa Andante 180078.PDF
FA výmena vodomerov.pdf(314.3 kB)FA výmena vodomerov.pdf
Plán kontrol.PDF(667 kB)Plán kontrol.PDF
Úprava rozp. marec.PDF(647.3 kB)Úprava rozp. marec.PDF
Žiadosť Eva Mikušková.pdf(445.3 kB)Žiadosť Eva Mikušková.pdf

Materiály na OZ dňa 22.03.2018

Položky 1-5 z 6
Financovanie ŠKD.DOCX(19 kB)Financovanie ŠKD.DOCX
OK výpočet.pdf(501.5 kB)OK výpočet.pdf
ANDANTE FA 2 2018.pdf(256.2 kB)ANDANTE FA 2 2018.pdf
Výmery k žiadosti.PDF(272.6 kB)Výmery k žiadosti.PDF
ZMLUVA_O_POSKYTNUTI_DOTACIEword.docx(39.9 kB)ZMLUVA_O_POSKYTNUTI_DOTACIEword.docx
Položky 1-5 z 6

Materiály na OZ dňa 22.2.2018

2 2018.docx(13.3 kB)2 2018.docx
Medzipodpoložkovo.PDF(494.6 kB)Medzipodpoložkovo.PDF
StarostaPC(2018-2-12)0002.PDF(1.2 MB)StarostaPC(2018-2-12)0002.PDF
StarostaPC(2018-2-15)0004.PDF(909.7 kB)StarostaPC(2018-2-15)0004.PDF
úprava rozpočtu 2017-39_43.pdf(86.8 kB)úprava rozpočtu 2017-39_43.pdf

Materiály na OZ dňa 25.01.2018

14-99-2017.docx(24.6 kB)14-99-2017.docx
Na?vrh Textu na OcZ.docx(14 kB)Na?vrh Textu na OcZ.docx
OVS 2.docx(14.3 kB)OVS 2.docx
OVS príloha A1.pdf(53.8 kB)OVS príloha A1.pdf
Technické práce lok. Rudno.pdf(2 MB)Technické práce lok. Rudno.pdf
Znalecký posudok - Lesy.pdf(3.6 MB)Znalecký posudok - Lesy.pdf

Materiály na OZ dňa 14.12.2017

Položky 6-10 z 19
rekapitulácia + súhrn.rozpočet.xls(67 kB)rekapitulácia + súhrn.rozpočet.xls
Prenájom obecných lesov.docx(14.7 kB)Prenájom obecných lesov.docx
Návrh na vyradenie majetku.PDF(267.4 kB)Návrh na vyradenie majetku.PDF
medzipodpol. za november.PDF(337.3 kB)medzipodpol. za november.PDF
Kronika 2016 - zápisy.pdf(1.6 MB)Kronika 2016 - zápisy.pdf
Položky 6-10 z 19

Materiály na OZ dňa 16.11.2017

Scan 001.pdf(48.2 kB)Scan 001.pdf
Splátkový kalendár Brehy 5Y, 10Y.xls(139 kB)Splátkový kalendár Brehy 5Y, 10Y.xls
ZMLUVA VK 032017 Brehy.doc(64 kB)ZMLUVA VK 032017 Brehy.doc
Andante FA 10 2017.pdf(258.8 kB)Andante FA 10 2017.pdf

Materiály na OZ dňa 26.10.2017

CSOB ponuka.pdf(885.1 kB)CSOB ponuka.pdf
FA Andante do OZ 8 2017.pdf(223.8 kB)FA Andante do OZ 8 2017.pdf
FA protipovod. do OZ 8 2017.pdf(264.6 kB)FA protipovod. do OZ 8 2017.pdf
faktúra 2017069.doc(64 kB)faktúra 2017069.doc
Kópia - Obec Brehy.xlsx(58.5 kB)Kópia - Obec Brehy.xlsx
Ponuka_ELVO_25092017.pdf(375.9 kB)Ponuka_ELVO_25092017.pdf
StarostaPC(2017-10-5)0003.PDF(2 MB)StarostaPC(2017-10-5)0003.PDF
Hasičská zbrojnica Brehy-Pohľady.pdf(570 kB)Hasičská zbrojnica Brehy-Pohľady.pdf

Materiály na OZ dňa 22.6.2017

Žiadosť Anny Bartošovej.pdf(623.6 kB)Žiadosť Anny Bartošovej.pdf
Oznámenie o zač. konania MŠ.pdf(431.6 kB)Oznámenie o zač. konania MŠ.pdf
Návrh na odpredaj Šalka.docx(13.4 kB)Návrh na odpredaj Šalka.docx
Nájom. zmluva OŠK.doc(49.5 kB)Nájom. zmluva OŠK.doc
Dodatok č.1 k Zmluve BIOODPAD.pdf(960.3 kB)Dodatok č.1 k Zmluve BIOODPAD.pdf
BIOODPAD DODATOK č.1 3 časť.pdf(9 MB)BIOODPAD DODATOK č.1 3 časť.pdf
BIOODPAD DODATOK č.1 2 časť.pdf(8.4 MB)BIOODPAD DODATOK č.1 2 časť.pdf
BIOODPAD DODATOK č.1 1.časť.pdf(8.2 MB)BIOODPAD DODATOK č.1 1.časť.pdf
úprava rozpočtu 5,6_2017 (1).pdf(125.1 kB)úprava rozpočtu 5,6_2017 (1).pdf

Materiály na OZ dňa 18.5.2017

Výzva - ŠJ.pdf(1 MB)Výzva - ŠJ.pdf
Zmluva o poskytnutí NFP.pdf(6.9 MB)Zmluva o poskytnutí NFP.pdf
úprava rozpočtu.PDF(9.6 MB)úprava rozpočtu.PDF
Andante predfaktúra.pdf(212.3 kB)Andante predfaktúra.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.pdf(477.5 kB)Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.pdf
Dodatok č.1.docx(12.5 kB)Dodatok č.1.docx
dohoda.jpg(167.6 kB)dohoda.jpg
Zápisnica z otvárania obálok.docx(14 kB)Zápisnica z otvárania obálok.docx

Materiály na OZ dňa 23.03.2017 a na OZ dňa 06.04.2017

Návrh na uznesenie ekonomika.doc(36.5 kB)Návrh na uznesenie ekonomika.doc
FA do OZ 23.3.2017 KASTA.pdf(228.6 kB)FA do OZ 23.3.2017 KASTA.pdf
Aktuálne výzvy.docx(15.6 kB)Aktuálne výzvy.docx
K návrhu rozpočtu obce.docx(14.6 kB)K návrhu rozpočtu obce.docx
Materská škôlka ČOV.pdf(110.7 kB)Materská škôlka ČOV.pdf
Novostavba škôlka.docx(12.5 kB)Novostavba škôlka.docx
Rozhodnutie.pdf(300.2 kB)Rozhodnutie.pdf
FA do OZ 23.3.2017.pdf(262.8 kB)FA do OZ 23.3.2017.pdf
OBEC 2016.xls(37 kB)OBEC 2016.xls
Odpredaj pozemku Ševčíková.pdf(697.7 kB)Odpredaj pozemku Ševčíková.pdf

Materiály na OZ dňa 16.02.2017

Podrobný rozpočet 2017-návrh.xlsx(35 kB)Podrobný rozpočet 2017-návrh.xlsx
Odpredaj pozemku Šályová.pdf(813.1 kB)Odpredaj pozemku Šályová.pdf
Opatrovateľská služba.docx(13.5 kB)Opatrovateľská služba.docx
Šalka.pdf(129.5 kB)Šalka.pdf

Materiály na OZ dňa 19.01.2017

Položky 1-5 z 8
Výrok k VS konso UZ 2015_def.pdf(292.8 kB)Výrok k VS konso UZ 2015_def.pdf
Návrh rozpočtu obce 2017 - 2019.docx(14 kB)Návrh rozpočtu obce 2017 - 2019.docx
Opatrovateľská služba.docx(14.5 kB)Opatrovateľská služba.docx
Položky 1-5 z 8

Materiály na OZ 15.12.2016

Položky 1-5 z 16
úprava rozpočtu za 11-doplnenie.docx(12.5 kB)úprava rozpočtu za 11-doplnenie.docx
Dotácie žiadosti.xlsx(10.1 kB)Dotácie žiadosti.xlsx
Položky 1-5 z 16

Materiály na OZ dňa 17.11.2016

Položky 1-5 z 16
Úprava rozpočtu November.docx(13.3 kB)Úprava rozpočtu November.docx
FA do OZ 26.10.2016.pdf(819.7 kB)FA do OZ 26.10.2016.pdf
Hronka.pdf(483.9 kB)Hronka.pdf
Klub dôchodcov.pdf(527.5 kB)Klub dôchodcov.pdf
Položky 1-5 z 16

Materiály na OZ dňa 20.10.2016

rozpočet október.docx(15 kB)rozpočet október.docx
9 2016.docx(13.4 kB)9 2016.docx
Kronika.docx(28.7 kB)Kronika.docx
Geomet.plán Maslenová Katarína.pdf(458.3 kB)Geomet.plán Maslenová Katarína.pdf

Materiály na OZ dňa 18.8.2016

Fa 160156 Ďurček.pdf(321.7 kB)Fa 160156 Ďurček.pdf
Hudec David predaj.docx(14.2 kB)Hudec David predaj.docx
rozpočet 8_2016.docx(12.6 kB)rozpočet 8_2016.docx

Materiály na OZ dňa 16.6.2016

rozpočtové opatrenia jún.docx(15.1 kB)rozpočtové opatrenia jún.docx
Stanovisko k ZÚ.docx(53.8 kB)Stanovisko k ZÚ.docx
Žiadosť o dotáciu.pdf(247.3 kB)Žiadosť o dotáciu.pdf
Zmluva o prenájme MŠ.pdf(1.3 MB)Zmluva o prenájme MŠ.pdf
Rim.kat. cirkev.pdf(346.9 kB)Rim.kat. cirkev.pdf
Nova Bana TVP_FIN.docx(51.5 kB)Nova Bana TVP_FIN.docx

Materiály na OZ dňa 19.05.2016

Položky 1-5 z 9
Zmluva TVP Slovak Telekom.docx(12.9 kB)Zmluva TVP Slovak Telekom.docx
Scan160502090907-0001.pdf(319.8 kB)Scan160502090907-0001.pdf
rozpočet máj.docx(14.3 kB)rozpočet máj.docx
Rokovací poriadok OZ - znenie.docx(97.5 kB)Rokovací poriadok OZ - znenie.docx
Položky 1-5 z 9

Materiály na OZ 17.12.2015

Položky 1-5 z 29
Návrh rozpočtu na rok 2016.doc(41.5 kB)Návrh rozpočtu na rok 2016.doc
VZN 3 2015 DzN.doc(88 kB)VZN 3 2015 DzN.doc
Položky 1-5 z 29

Materiály na OZ dňa 24.09.2015

Položky 1-5 z 7
Zmluva o spolupráci.docx(23.6 kB)Zmluva o spolupráci.docx
zmluva o dielo -výzvy.pdf(698 kB)zmluva o dielo -výzvy.pdf
Zamestnanci OcU.docx(12.2 kB)Zamestnanci OcU.docx
Právna pomoc.pdf(315.8 kB)Právna pomoc.pdf
Položky 1-5 z 7

Materiály na OZ dňa 27.08.2015

Položky 1-5 z 14
Zmluva SHMÚ.pdf(1.1 MB)Zmluva SHMÚ.pdf
Uznesenie - Brehy.docx(14.1 kB)Uznesenie - Brehy.docx
úprava rozpočtu august č.2.docx(13.7 kB)úprava rozpočtu august č.2.docx
Odpredaj pozemku - Balážová.pdf(1.4 MB)Odpredaj pozemku - Balážová.pdf
Položky 1-5 z 14

Materiály na OZ dňa 16.07.2015

Návrh na uznesenie.doc(14.5 kB)Návrh na uznesenie.doc
Žiadosť dodatok Lizáková.pdf(1.1 MB)Žiadosť dodatok Lizáková.pdf
Odpredaj pozemku Škodová.docx(13.1 kB)Odpredaj pozemku Škodová.docx
VZN_č__5_2012_-_ŠJ_príspevok.pdf(295 kB)VZN_č__5_2012_-_ŠJ_príspevok.pdf
PAy vypracované okruhy ...docx(48.8 kB)PAy vypracované okruhy ...docx


Úvodná stránka