Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Brehy.

Pozvánka Vytlačiť
 

 

Starosta obce Brehy v  zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. §-12   zvoláva

zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 22. jún 2017  (t. j. vo štvrtok) o 17:00 hodine

v zasadačke Kultúrneho domu  Brehy    s  nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti starostu a obecného úradu
 4. Záverečný účet obce Brehy za rok 2016
 5. Rozpočtové opatrenia obce Brehy
 6. Návrh zmluvy o prenájme Klubovňa OŠK Brehy
 7. Zmluva a dodatok č. 1 „Zhodnocovanie BIO komunálneho odpadu v obci Brehy"
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Šalka
 9. Žiadosť pani Bartošovej
 10. Aktuálne výzvy
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver.

 
 

Schránka pre občanov na podnety a príspevky.

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Brehoch je zriadená schránka, do ktorej môžete dávať Vaše príspevky do Brežských novín a tiež podnety a pripomienky k činnosti v našej obci. Schránka sa nachádza pri vchodových dverách Obecného úradu, oproti poštovej schránke.


 

Brežské noviny.

Oznamujeme občanom, že nové číslo Brežských novín nájdete v sekcii "Pre verejnosť > Brežské noviny". Zároveň Vám oznamujeme, že príspevky do nového čísla môžete poslať na mailovú adresu brezskenoviny@gmail.com   Ďakujeme...


 


Úvodná stránka