Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Brehy.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Starosta obce Brehy v zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. §-12   zvoláva

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 12. júla  2018  (t. j. v štvrtok) o 17:00 hodine

v zasadačke Kultúrneho domu  Brehy  s  nasledovným programom :

 

1.   Otvorenie.

2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.   Správa o činnosti starostu, zástupcu starostu a obecného úradu

4.   Kontrola plnenia uznesení

5.   Správa nezávislého audítora

6.   Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Brehy za rok 2017

7.   Záverečný účet obce Brehy za rok 2017

8.   Výberové konanie – oprava MK Liešna, ku kostolu, Močarina

9.   Výberové konanie na „Spevnená plocha pri starej budove MŠ a cesta

      k Mišovičovi“

10. Informácia o výstavbe Novostavby materskej škôlky

11. Majetkové veci

12. Komunálne voľby 2018

13. Príprava osláv 735 výročia prvej písomnej zmienky

14. Rozpočtové opatrenia obce Brehy

15. Interpelácie poslancov

16. Rôzne

17. Záver


 
 

Schránka pre občanov na podnety a príspevky.

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Brehoch je zriadená schránka, do ktorej môžete dávať Vaše príspevky do Brežských novín a tiež podnety a pripomienky k činnosti v našej obci. Schránka sa nachádza pri vchodových dverách Obecného úradu, oproti poštovej schránke.


 

Brežské noviny.

Oznamujeme občanom, že nové číslo Brežských novín nájdete v sekcii "Pre verejnosť > Brežské noviny". Zároveň Vám oznamujeme, že príspevky do nového čísla môžete poslať na mailovú adresu brezskenoviny@gmail.com   Ďakujeme...


 


Úvodná stránka