Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Brehy.

Pozvánka na OZ 16.11.2017Vytlačiť
 

Starosta obce Brehy

 

 

POZVÁNKA

 

 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. §-12   zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

na deň 16. november  2017  (t. j. vo štvrtok) o 17:00 hodine

v zasadačke Kultúrneho domu  Brehy

 

s  nasledovným programom :

 

 

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti starostu a obecného úradu
  4. Majetkové veci - p. Šalka a spol.
  5. Návrhy na bankový úver
  6. Návrh zmluvy na prevádzkovanie verejnej kanalizácie
  7. Rozpočtové opatrenia obce Brehy
  8. Interpelácie poslancov
  9. Rôzne
  10. Záver.

 

                   

 

 

                                                                                                            Ing. Juraj Tencer

                                                                                                               Starosta obce

 

 

 

         Brehy 09.11.2017


 
 

Schránka pre občanov na podnety a príspevky.

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Brehoch je zriadená schránka, do ktorej môžete dávať Vaše príspevky do Brežských novín a tiež podnety a pripomienky k činnosti v našej obci. Schránka sa nachádza pri vchodových dverách Obecného úradu, oproti poštovej schránke.


 

Brežské noviny.

Oznamujeme občanom, že nové číslo Brežských novín nájdete v sekcii "Pre verejnosť > Brežské noviny". Zároveň Vám oznamujeme, že príspevky do nového čísla môžete poslať na mailovú adresu brezskenoviny@gmail.com   Ďakujeme...


 


Úvodná stránka