Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spôsob zriadenia obce

Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie, organizačná štruktúra obce

Spôsob zriadenia obce:
 

Obec Brehy  bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Právomoci a kompetencie obce sú dané:
 

•  Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
•  Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
•  Platnou právnou úpravou SR
•  Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl. 71 ods. 2   Ústavy SR)

 

Organizačná štruktúra obce:
 

Orgánmi obce Brehy sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Brehy je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:


• Komisie obecného zastupiteľstva a to:

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných činiteľov

- finančná komisia,

- komisia kultúry a školstva,

- komisia športu a mládeže,

- komisia  výstavby, územného plánovania a životného prostredia

- ochrany verejného poriadku,

- sociálna a zdravotná,

- správy obecného majetku,

-  komisia redakčnej rady

 

Starosta obce Brehy je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


 


Úvodná stránka